NHUỘM CHÂN MÀY TỰ NHIÊN

Nhuộm Chân Mày Tự Nhiên phù hợp với các chị em phụ nữ yêu thích hàng chân mày đều màu nhưng ngại chưa dám đi Phun Thêu - Điêu Khắc Chân Mày, Nhuộm Chân Mày Tự Nhiên sẽ mang đến cho các chị em phụ nữ hàng chân mày như mong muốn. Độ bền từ 2 -3 tuần. 

240,000 đ 300,000 đ -20%

NCM-001

Nhuộm Chân Mày Tự Nhiên phù hợp với các chị em phụ nữ yêu thích hàng chân mày đều màu nhưng ngại chưa dám đi Phun Thêu - Điêu Khắc Chân Mày, vì Nhuộm Chân Mày Tự Nhiên sẽ mang đến cho các chị em phụ nữ hàng chân mày như mong muốn. Độ bền từ 2 -3 tuần.