CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • TIN TỨC
  • 25-04-2018

 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chỉ dùng cho nội bộ cơ sở Saigon Nice Salon để gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

  • 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Saigon Nice Salon địa chỉ: Số 10 Đô Đốc Long, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú,  TP. Hồ Chí Minh.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về saigonnicesalon@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Saigon Nice Salon chăm sóc khách hàng.

 

Prev

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐI NỐI MI

Next

10 Sai Lầm Hàng Ngày Làm Hỏng Lông Mi Của Bạn